ERON Byggkonsult AB

Exempel från en modellering

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående bilder visar hur samma hus kan se ut med olika tillbyggnader.

3D-modellering

Har ni gått och planerat en ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation men har svårt att bestämma er för hur ni vill ha det? Då kan jag hjälpa er att rita upp en 3D-modell, utifrån denna modell blir det enkelt att se hur de tilltänkta åtgärderna kommer se ut i verkligheten. Fördelen med 3D-modellering är att man enkelt kan testa olika lösningar och se hur dessa påverkar helhetsintrycket innan man bestämmer sig för hur man ska bygga. Har ni ingen aning om hur ni vill att er om-, till- eller nybyggnation ska se ut, så hjälper jag gärna till genom att plocka fram färdiga förslag som presenteras i en 3D-modell.

 

 

 

Fördelar med 3D-modellering:

Enkelt att se helhetsintrycket

Enkelt att testa olika lösningar

Förenklar valet av åtgärder

Åtgärderna kan ses i olika vinklar

Enkelt att jämföra olika lösningar

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0701 - 413 770 E-post: info@eron-byggkonsult.se Postadress: Kapellgatan 12, 271 31 YSTAD