ERON Byggkonsult AB

 

 

 

Företaget är verksamt inom nedanstående områden, vänligen klicka på bilderna för att komma till respektive sida:

Kontrollansvarig

 

Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en kontrollansvarig.

 

Ska du göra en ombyggnad, tillbyggnad, eller nybyggnation och känner dig osäker på vilken utformning som blir bäst och hur det påverkar helhetsintrycket. Med en 3D-modell blir det mycket enklare att föreställa sig det färdiga resultatet

Bygglovsritningar

 

Oavsett om det rör sig om en tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnation, ska fackmannamässigt utförda ritningar inlämnas ihop med bygglovsansökan. Fördelen med att inlämna korrekta handlingar från början är att man får en snabbare bygglovshandläggning.

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0701 - 413 770 E-post: info@eron-byggkonsult.se Postadress: Kapellgatan 12, 271 31 YSTAD